กำหนดรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรีเทอม S/2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการ เทอม S/2567 : 27,800 บาท

ประมาณการ ตลอดหลักสูตร : 283,400 บาท

บทความ

บทความเกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ