ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Our Contact :

ADDRESS

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

PHONE

โทร : 02-791-6000

โทร : 081-7056585

แฟ็กซ์ : 02-791-5577

WORKING

Monday - Friday

08.00 - 16.00

EMAIL

ba-rsu@rsu.ac.th

Social Media :