เรียนบริหารธุรกิจ (4)

เรียนบริหารธุรกิจ ทำอาชีพอะไรได้บ้าง

เรียนบริหารธุรกิจ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างฐานความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในวงการธุรกิจที่แปลกตาและเต็มไปด้วยความท้าทายหลังจากจบการศึกษา ซึ่งคำถามที่เราพบบ่อยคือ “ทำงานในสายอาชีพอะไรถึงจะเหมาะกับคนที่เรียนบริหารธุรกิจ?”

อาชีพไหนบ้างที่จะเหมาะสำหรับคนเรียนบริหารธุรกิจ

นักบริหาร :
นักบริหาร มีบทบาทสำคัญในการนำทีม และกำหนดทิศทางของธุรกิจ สำหรับผู้ที่พร้อมรับบทบาทนี้ การเริ่มต้นที่ระดับผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางอาจจะเป็นทางเลือกที่ดี

ผู้ประกอบการ :
หากคุณมีแนวคิดทางธุรกิจที่น่าสนใจ การเป็นผู้ประกอบการอาจเป็นทางเลือกที่ดี การสร้างธุรกิจของตัวเองมีความเสี่ยงและท้าทาย แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างสรรค์สินค้าให้ตรงกับความต้องการ

นักการตลาด :
เป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาแบรนด์ การใช้ความรู้ทางการตลาดเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความน่าสนใจต่อตลาด ถือเป็นหนึ่งในบทบาทที่น่าสนใจ

นักการเงิน :
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุน การทำงานในสายอาชีพนี้ต้องการความเข้าใจทางการเงิน และความสามารถในการวางแผนการเงิน

อัพ Skills การทำงานได้ยังไงบ้าง ?

การศึกษาต่อ :
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก อาจช่วยเพิ่มความรู้ และทำให้เชี่ยวชาญมากขึ้น

การเข้าร่วมฝึกอบรม :
เพื่อพัฒนาทักษะทางบุคลิกภาพ และทักษะทางธุรกิจเป็นทางเลือกที่ดีในการปรับตัวตนตามทิศทางที่ต้องการ

การสร้างเครือข่าย :
การสร้างเครือข่ายในวงการธุรกิจช่วยให้คุณได้ยินข่าวสารได้เร็ว มีโอกาสทำงานกับผู้อื่นที่มีความสนใจ และเปิดโอกาสในการทำงานมากขึ้น

การเรียนบริหารธุรกิจไม่เพียงเป็นการสร้างฐานความรู้ แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำทางในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเลือกทางอาชีพควรพิจารณาถึงความสนใจ ความสามารถ และเป้าหมายในอนาคต ด้วยการนำความรู้และทักษะที่ได้มาจากการเรียนบริหารธุรกิจ คุณสามารถสร้างอนาคตที่แสนสนุก และเต็มไปด้วยความสำเร็จในวงการธุรกิจได้

เรียนบริหารธุรกิจ

เรียนบริหารธุรกิจ: การต่อยอดจากห้องเรียนไปสู่โลกธุรกิจ

เรียนบริหารธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสมากมาย นับว่าเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้นำและผู้บริหารที่มีความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ หากคุณมีความสนใจในด้านนี้ และตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจ บทความนี้จะพาคุณไปพบกับ เส้นทางการศึกษาและการทำงานหลังจบการเรียนสำหรับสายงานบริหารธุรกิจ

การศึกษาทางการบริหารธุรกิจ

การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม :
การเริ่มต้นที่ดี คือ การเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจ และเป้าหมายในอนาคต คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกระดับ เช่น การตลาด การเงิน ธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับพื้นฐานที่แข็งแรง

การเรียนรู้ผ่านปฏิบัติ :
ประสบการณ์จริงในการทำงานจะเป็นประโยชน์มากในการเตรียมความพร้อมสู่วงการธุรกิจ ดังนั้นจึงควรหาโอกาสในการฝึกงาน โครงการนิเทศ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆ

การทำงานหลังจบการศึกษา

การเริ่มต้น :
หลังจบการศึกษา คุณอาจจะต้องค่อยๆเริ่มต้นในองค์กร เพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ก่อน การทำงานในตำแหน่งเริ่มต้น มักช่วยให้เข้าใจโครงสร้างและกระบวนการขององค์กรได้ดีขึ้น

การพัฒนาทักษะรองรับ :
ทักษะรองรับเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานในสายงานบริหารธุรกิจ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแก้ไขปัญหาจะช่วยเสริมสร้างฐานความรู้และทักษะที่จำเป็น

การตั้งเป้าหมายและวางแผนอนาคต :
ทำงานในองค์กรเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับตัวเอง เราจึงควรวางแผนอนาคต และตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับความฝันและความพร้อมของเรา

การศึกษาทางการบริหารธุรกิจไม่เพียงเป็นการสร้างฐานความรู้เท่านั้น แต่เป็นการสร้างบุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการศึกษา และประสบการณ์ทางการทำงาน จะทำให้คุณพร้อมที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

Soft Skills : กุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับสายบริหารธุรกิจ

การทำงานในสายงานบริหารธุรกิจไม่เพียงแค่ต้องมีความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังต้องมี Soft Skills เพื่อส่งผลในการสร้างบุคลิกภาพ และความสำเร็จในการทำงานทุกๆ ด้าน ดังนั้นในบทความนี้เราขอแนะนำซอฟท์สกิลที่สำคัญในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

การสื่อสาร

การพูดและฟัง :

การสื่อสารมีความสำคัญมากในการบริหารธุรกิจ ดังนั้นทักษะในการพูดและฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถเข้าใจ และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

การเขียน :

ทักษะการเขียนที่ดีช่วยในการระบุข้อมูล และสื่อสารความคิดออกมาได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับทีม การเขียนรายงาน และการทำงานเอกสารต่างๆ ดังนั้นทักษะการเขียนจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญ

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

การทำงานร่วมกับผู้อื่น :

การทำงานเป็นทีมเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ในการทำงานสายธุรกิจ ดังนั้นทักษะในการแบ่งปันความรับผิดชอบ การสนับสนุน และการเรียนรู้จากผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ความรับผิดชอบและความนับถือ :

การมีความรับผิดชอบต่องาน และการรักษาความนับถือต่อผู้อื่น ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน

การจัดการเวลา

การวางแผน :

การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเวลาทำกิจกรรมต่างๆ

การจัดการตัวเอง :

การจัดการตัวเองในทุกด้านรวมถึงการรักษาสุขภาพทางกายและทางจิตให้ดี ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหา

ความคิดสร้างสรรค์ :

การแก้ไขปัญหา บางครั้งก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้พบกับทางออกที่มีความแตกต่างและเหมาะสม

การตัดสินใจ :

ทักษะในการตัดสินใจ ช่วยให้สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีมติ

ความยืดหยุ่น

การปรับตัว :

การทำงานในสายงานบริหารธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการปรับตัวและยืดหยุ่นช่วยให้สามารถเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ความเป็นผู้นำ :

การมีทักษะในการเป็นผู้นำทำให้สามารถนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงและท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนา Soft Skills ไม่เพียงแค่ส่งผลในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริหารธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจและสามารถทำความเข้าใจกับทีมและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนบริหารธุรกิจ

เรียนบริหารธุรกิจ ต้องเรียนอะไรบ้าง?

คณะบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตที่หลายๆคนเลือกเรียน แต่เคยสงสัยกันไหมว่า คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมถึงมีให้เลือกหลายสาขา แล้วแต่ละสาขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ วันนี้เราจึงได้สรุปสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ การเรียนบริหารธุรกิจ ไว้ในบทความนี้ ไปดูกันเลย!!

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ การวางแผน การจัดการ และการดำเนินงานทางธุรกิจในทุกๆด้าน จึงทำให้มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ซึ่งในปีแรก ต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาลัยฯ ก่อน เช่น วิชาบัญชีและการเงินเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ หรืออย่างในคณะบริหารธุรกิจของ ม.รังสิต จะมีวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาบังคับของคณะที่ต้องเรียนก่อนที่จะเรียนวิชาของสาขาตัวเองในปีที่สูงขึ้น

6 สาขา คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

สาขาวิชาการจัดการ (Management)
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร และทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
เรียนเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับหลักการการจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)
เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และการตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมการค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)
เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
เรียนเกี่ยวกับระบบบริหารการสั่งซื้อ การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการในการจัดการวางแผน การจัดเรียงสินค้า เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายน้อยมากที่สุด โดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือของผู้บริโภค

สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration)
เรียนเกี่ยวกับหลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี

คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนมากมาย เพราะถือเป็นคณะที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ถ้าคุณสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนดี เราแนะนำให้ลองอ่านรายละเอียดของแต่ละสาขาดูก่อนนะ โดยสามารถดูหลักสูตรได้จากใน เว็บไซต์ของ ม.รังสิต ได้เลย