เรียนบริหารธุรกิจ

เรียนบริหารธุรกิจ ต้องเรียนอะไรบ้าง?

คณะบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตที่หลายๆคนเลือกเรียน แต่เคยสงสัยกันไหมว่า คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมถึงมีให้เลือกหลายสาขา แล้วแต่ละสาขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ วันนี้เราจึงได้สรุปสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ การเรียนบริหารธุรกิจ ไว้ในบทความนี้ ไปดูกันเลย!!

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ การวางแผน การจัดการ และการดำเนินงานทางธุรกิจในทุกๆด้าน จึงทำให้มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ซึ่งในปีแรก ต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาลัยฯ ก่อน เช่น วิชาบัญชีและการเงินเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ หรืออย่างในคณะบริหารธุรกิจของ ม.รังสิต จะมีวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาบังคับของคณะที่ต้องเรียนก่อนที่จะเรียนวิชาของสาขาตัวเองในปีที่สูงขึ้น

6 สาขา คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

สาขาวิชาการจัดการ (Management)
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร และทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
เรียนเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับหลักการการจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)
เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และการตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมการค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)
เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
เรียนเกี่ยวกับระบบบริหารการสั่งซื้อ การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการในการจัดการวางแผน การจัดเรียงสินค้า เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายน้อยมากที่สุด โดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือของผู้บริโภค

สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration)
เรียนเกี่ยวกับหลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี

คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนมากมาย เพราะถือเป็นคณะที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ถ้าคุณสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนดี เราแนะนำให้ลองอ่านรายละเอียดของแต่ละสาขาดูก่อนนะ โดยสามารถดูหลักสูตรได้จากใน เว็บไซต์ของ ม.รังสิต ได้เลย

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *