คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหาร สมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานการเรียนรู้ การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริง และสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

คำถามยอดฮิต

เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

1-1024x1166

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3-1024x1166

ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2-1024x1166

อ.อภิรัฐ ศิริวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4-1024x1166

อ.พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรีเทอม S/2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการ เทอม S/2567 : 27,800 บาท

ประมาณการ ตลอดหลักสูตร : 283,400 บาท

บทความ

บทความเกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ